Kontakt

EUKOM-CABLING Sp. z o.o.
ul. Gajowa 10B
05-825 Opypy

e-mail: eukom@eukom.com.pl

tel.  601-345-131

NIP: 113-23-71-975
REGON: 012320474

KRS: 0000121732
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XX Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 196.000PLN

Wysokość kapitału zapasowego: 100.000PLN