Kontakt

EUKOM-CABLING Sp. z o.o.
ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa

e-mail: eukom@eukom.com.pl

tel.  601345131 , 798 879 044

NIP: 113-23-71-975
REGON: 012320474

KRS: 0000121732
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XX Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 196.000PLN

Wysokość kapitału zapasowego: 100.000PLN